ခဏေလး ေစာင့္ေပးပါ......
 • Share this
 • Sumbit to Digg
 • Sumbit to StumbleUpon
 • Sumbit to Delicious
 • Sumbit to Technorati
 • Sumbit to Reddit
 • Sumbit to Mixx
 • Sumbit to Twitter
 • Sumbit to Furl
 • Sumbit to Design Float
 • Sumbit to Blinklist
 • Sumbit to Yahoo Buzz
 • Sumbit to Google Bookmarks

Planet ယီမင္ႏိုင္ငံတြင္ ဇူလုိင္(၆)ရက္ေန႕က ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ေသဒဏ္ေပးမႈျဖစ္ရပ္မွာ သာမန္ထက္ ထူးျခားၿပီး ေၾကာက္မက္ဖြယ္ေကာင္းလွသည္ဟု သတ္မွတ္ႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္။ အသက္(၁၁)ႏွစ္အရြယ္ ေယာက္်ားေလးတစ္ဦးအား အဓမၼက်င့္ၿပီး သတ္ျဖတ္ခဲ့သည္ဟု စြပ္စြဲခံရသည့္ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးအား ယီမင္ရဲမ်ားက လူထုေရွ႕တြင္ ေနာက္ေစ့ကို ေသနတ္ႏွင့္ ေတ့ပစ္ၿပီး ေသဒဏ္ေပးခဲ့သည္။ ဆံသဆရာ ပီဟရာ ဟူစိန္ အယ္လ္ရာ၀ါသည္ ဟမ္ဒီအယ္လ္ကာဘက္စ္ အမည္ရွိ လူငယ္ေလး တစ္ဦးအား ၎၏ဆိုင္အတြင္းတြင္ ဆံပင္ညွပ္ေနစဥ္ ၿပီးခဲ့သည့္ ဒီဇင္ဘာလ မြတ္ဆလင္ရိုးရာ အစ္ပြဲေတာ္တြင္ မတရားျပဳက်င့္ၿပီး သတ္ျဖတ္ပစ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။


(ေသဒဏ္အျပစ္ေပးခံရသည့္ ဟူစိန္)

ယီမင္ႏိုင္ငံတြင္ ဇူလုိင္(၆)ရက္ေန႕က ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ေသဒဏ္ေပးမႈျဖစ္ရပ္မွာ သာမန္ထက္ ထူးျခားၿပီး ေၾကာက္မက္ဖြယ္ေကာင္းလွသည္ဟု သတ္မွတ္ႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္။ အသက္(၁၁)ႏွစ္အရြယ္ ေယာက္်ားေလးတစ္ဦးအား အဓမၼက်င့္ၿပီး သတ္ျဖတ္ခဲ့သည္ဟု စြပ္စြဲခံရသည့္ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးအား ယီမင္ရဲမ်ားက လူထုေရွ႕တြင္ ေနာက္ေစ့ကို ေသနတ္ႏွင့္ ေတ့ပစ္ၿပီး ေသဒဏ္ေပးခဲ့သည္။ ဆံသဆရာ ပီဟရာ ဟူစိန္ အယ္လ္ရာ၀ါသည္ ဟမ္ဒီအယ္လ္ကာဘက္စ္ အမည္ရွိ လူငယ္ေလး တစ္ဦးအား ၎၏ဆိုင္အတြင္းတြင္ ဆံပင္ညွပ္ေနစဥ္ ၿပီးခဲ့သည့္ ဒီဇင္ဘာလ မြတ္ဆလင္ရိုးရာ အစ္ပြဲေတာ္တြင္ မတရားျပဳက်င့္ၿပီး သတ္ျဖတ္ပစ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
(ဟူစိန္အား ေသဒဏ္စီရင္လုိက္စဥ္)

အယ္လ္ရာ၀ါသည္ မေသဆံုးခင္ ေနာက္ဆံုးအေနႏွင့္ ၀တ္ျပဳဆုေတာင္းရန္ ရဲမ်ားက ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ အယ္လ္ရာ၀ါအား ရဲအရာရွိတစ္ဦးက ေမာင္းျပန္ရိုင္ဖယ္လ္ႏွင့္ ပစ္ခတ္မႈအား ကေလးမ်ား အပါအ၀င္ လာေရာက္ၾကည့္ရႈသည့္ ပရိသတ္မ်ားက မိုဘိုင္းလ္ဖုန္းမ်ားႏွင့္ မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ၾကသည္။ ယီမင္သည္ ကမာၻေပၚတြင္ ယခုတိုင္ ေသဒဏ္စနစ္ကို က်င့္သံုးေနသည့္ ႏိုင္ငံ(၅၉)ခုတြင္ ပါ၀င္သည့္ ႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္သည္။ မြတ္ဆလင္ဘာသာ အဓိကလႊမ္းမိုးထားေသာေသာ ယီမင္ႏိုင္ငံသည္ ကမာၻေပၚတြင္ လူ႔အခြင့္အေရး အဆုိး႐ြားဆံုး ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံလည္းျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

0 comments: