ခဏေလး ေစာင့္ေပးပါ......
 • Share this
 • Sumbit to Digg
 • Sumbit to StumbleUpon
 • Sumbit to Delicious
 • Sumbit to Technorati
 • Sumbit to Reddit
 • Sumbit to Mixx
 • Sumbit to Twitter
 • Sumbit to Furl
 • Sumbit to Design Float
 • Sumbit to Blinklist
 • Sumbit to Yahoo Buzz
 • Sumbit to Google Bookmarks

၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ (၂၉) ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခဲ့သည့္ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ၏ ေရႊဂံုတိုင္ ေၾကညာခ်က္ သည္ ႏိုင္ငံေရး အရ အားေကာင္း ခိုင္မာသည့္ ေၾကညာခ်က္ တခု ျဖစ္သည့္ အျပင္ အေျခအေန အခ်ိန္အခါ ႏွင့္ လိုက္ဖက္ ညီလွေပသည္။

အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ သည္ ႏိုင္ငံေရး ပါတီျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ ႏိုင္ငံေရး ျပႆနာ မ်ားကို ႏိုင္ငံေရးနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္သာ ေျဖရွင္းမည္ ဆိုသည့္ ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္သည့္ လမ္းစဥ္ကို ကိုင္စြဲက်င့္သံုးလ်က္ ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ျမန္မာစစ္အာဏာပိုင္မ်ားအား ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္ေရး အတြက္ အစဥ္တစိုက္ ဖိတ္ေခၚ ေနခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ စစ္အာဏာရွင္ နအဖကမူ ဖုတ္ေလသည့္ ငပိ ရွိသည္ဟု မွတ္ယူျခင္း မရွိပဲ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးေရး ကမ္းလွမ္းခ်က္ မ်ားကို မသိက်ဳိးကြၽံ ျပဳထားသည္မွာ ယေန႔ တိုင္ျဖစ္သည္။

ထိုေၾကျငာခ်က္ထုတ္ျပန္ၿပီး ရက္သတၱ (၂)ပတ္အၾကာတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား အကြက္ဆင္ကာတရားစြဲ အျပစ္ေပးႏိုင္ေရးကို စစ္အုပ္စုက လုပ္ေဆာင္လာသည့္အတြက္ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္ မိမိတို႔ ေခါင္းေဆာင္ အား မတရား ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ေရး ၾကံစည္မႈမ်ားကို ေက်ာ္လႊား အႏိုင္ရေရး အတြက္ ႀကိဳးပမ္း လာရျပန္သည္။ ထိုအခ်ိန္၌ ႏိုင္ငံတကာ.ဖိအားက စစ္အာဏာရွင္မ်ားအေပၚ ျပင္းထန္စြာ က်ေရာက္ေနသည့္အတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ေထာင္ခ်သည့္ စီရင္ခ်က္ခ်မွတ္ေရး လုပ္ၾကံလိမ္လည္မႈသည္ ထင္တိုင္း မေပါက္ ျဖစ္ေနသည္၊ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ အမႈ စစ္ေဆးၾကားနာမႈမ်ားကို ရက္ခ်ိန္းေပးကာ ေရႊ႕ဆိုင္းေနခဲ့သည္မွာ သံုးၾကိမ္ရွိေနၿပီ ျဖစ္သည္။

အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္ ႏိုင္ငံေရး ပါတီ တရပ္ျဖစ္သည့္အျပင္ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လူထု၏ တခဲနက္ ေထာက္ခံအားေပးမႈကို ရထားသည့္အတြက္ ထိုကဲ့သို႔ေထာက္ခံမႈ တနည္းအားျဖင့္ ႏိုင္ငံေရး အရ လုပ္ပိုင္ခြင့္ mandate ျဖင့္ ဦးေဆာင္မႈေပးရမည္ ျဖစ္သည္။ ဤသည္က အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ တာ၀န္ႀကီး ျဖစ္သည္၊

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ျပႆနာမ်ားကို လိုက္ေလ်ာညီေထြစြာ ေျဖရွင္းေပးႏိုင္မည့္ ေရႊဂံုတိုင္ ေၾကညာခ်က္ကို ထုတ္ျပန္လ်က္ ေရွ႕တိုးလုပ္ ေဆာင္လုဆဲဆဲတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မတရား စြဲဆိုခံေနရသည့္အမႈ ေနာက္သို႔ ဦးစား ေပးလိုက္ ေနရသျဖင့္ ႏိုင္ငံေရး ဦးေဆာင္လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို သိသာခိုင္မာစြာ မတည္ေဆာက္ႏိုင္ပဲ ျဖစ္ေနရ ေတာ့သည္။ ျဖစ္ႏိုင္မည္ဆိုလွ်င္ ဥပေဒေရးရာကိစၥမ်ားအတြက္ ဥပေဒအၾကံေပးမ်ား၊ ေရွ႕ေနမ်ားက ဦးေဆာင္ ႀကိဳးပမ္း ေနကာ၊ ႏိုင္ငံေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ား အတြက္ ပါတီ ေခါင္းေဆာင္ တို႔က လိုအပ္သလို တိုင္ပင္ညွိႏိႈင္း ေဆြးေႏြးၿပီး အေကာင္ အထည္ေဖာ္ႏိုင္သမွ် အားလံုးကို နည္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ ဆက္လက္ ႀကိဳးပမ္း ေနရမည္ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေရး ပါတီျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ ႏိုင္ငံေရးနည္း အရ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးပြဲ ျဖစ္ေပၚေရး၊ ဒီမိုကေရစီေရး လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရမည္မွာ အေရးႀကီးသည့္ ကိစၥရပ္ ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ေဒၚစုကိစၥကို အေၾကာင္းျပဳကာ ႏိုင္ငံတကာဖိအား ျမင့္တက္ေနေသာအခ်ိန္တြင္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္ စစ္အာဏာရွင္ မ်ားအား ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္လာေစေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေရးနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ဖိအားေပးႏိုင္ေရး၊ ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ ေရးအတြက္ ဗ်ဴဟာခ် လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ လွေပသည္။ ထို႔ျပင္ အမ်ဳိးသားေရး တာဝန္အရ အေရးႀကီးေသာ ျပည္တြင္း-ျပည္ပေရးရာ ကိစၥမ်ားကိုလည္း မ်က္ေျချပတ္ မခံပဲ အလ်င္မီ လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ လည္း လိုအပ္သည္။ ထိုထိုေသာ အေရးႀကီးသည့္ ကိစၥမ်ား၊ မ်ားေျမာင္ ရႈပ္ေထြး လွသည့္ ကိစၥမ်ားကို သိမ္းၾကံဳးေျဖရွင္းေပး ႏိုင္စြမ္းရွိမည့္ ႏိုင္ငံေရး အဝန္းအဝိုင္းကို ဖန္တီးရန္လည္း အားထုတ္ ႀကိဳးပမ္းရပါဦးမည္။

သို႔ျဖစ္ရာ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အေနျဖင့္ အရည္အခ်င္း၊ စိတ္ဓါတ္ႏွင့္ ကိုယ္က်င့္တရား ေကာင္းမြန္သည့္ မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ားကို လက္တြဲေခၚကာ ေနရာစံု ေထာင့္စံုတြင္ အားျဖည့္ရန္ လိုအပ္ လာျပန္သည္။ သူ႔ေနရာႏွင့္သူ တာဝန္ မ်ားကို စနစ္တက် ခြဲေဝ လုပ္ကိုင္ႏိုင္မွ ျမန္ျမန္ ဆန္ဆန္ျဖင့္ ထိေရာက္ ႏိုင္ေပလိမ့္မည္။ ထိုသို႔ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေရး အတြက္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ကိုယ္တိုင္သာမက အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ကို ေထာက္ခံေသာ၊ ဝိုင္းရံပံ့ပိုးေပးေနေသာ (ျပည္တြင္း-ျပည္ပ) အင္အားစုအားလံုးကပါ စုေပါင္း ဝိုင္းဝန္း ႀကိဳးပမ္းရန္ လိုအပ္ ေနၿပီ ျဖစ္သည္၊

ေက်ာ္ေက်ာ္စိုး (ဂ်ပန္)

source by : လူထုအသံ

0 comments: