ခဏေလး ေစာင့္ေပးပါ......
 • Share this
 • Sumbit to Digg
 • Sumbit to StumbleUpon
 • Sumbit to Delicious
 • Sumbit to Technorati
 • Sumbit to Reddit
 • Sumbit to Mixx
 • Sumbit to Twitter
 • Sumbit to Furl
 • Sumbit to Design Float
 • Sumbit to Blinklist
 • Sumbit to Yahoo Buzz
 • Sumbit to Google Bookmarks

မေလး႐ႇားႏိုင္ငံမွ NGO မ်ား ျဖစ္ၾကေသာ Suaram, Tenaganita, KL & Selangor Chinese Assembly Hall and Youth 4 Change (Y4C) တို႔ ဦးေဆာင္ကာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္ေျမာက္ေရး အတြက္ ဆုေတာင္းပဲြအား ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ျပဳလုပ္ၾကျပီး ထို အခမ္းအနားအား မေလးရွား အင္ဒိုနီးရွား ႏႇင့္ ကေမာၻဒီးယား သံုး နိုင္ငံ တစ္ျပိဳင္တည္း လုပ္ခဲ့သည္။


Large Viewအႀကီးၾကည့္ရန္
Large Viewအႀကီးၾကည့္ရန္
Large Viewအႀကီးၾကည့္ရန္
Large Viewအႀကီးၾကည့္ရန္
Large Viewအႀကီးၾကည့္ရန္
Large Viewအႀကီးၾကည့္ရန္
Large Viewအႀကီးၾကည့္ရန္
Large Viewအႀကီးၾကည့္ရန္

0 comments: