ခဏေလး ေစာင့္ေပးပါ......
 • Share this
 • Sumbit to Digg
 • Sumbit to StumbleUpon
 • Sumbit to Delicious
 • Sumbit to Technorati
 • Sumbit to Reddit
 • Sumbit to Mixx
 • Sumbit to Twitter
 • Sumbit to Furl
 • Sumbit to Design Float
 • Sumbit to Blinklist
 • Sumbit to Yahoo Buzz
 • Sumbit to Google Bookmarks

ေရဒီယို အစီအစဥ္ကို firefox ျဖင့္ နားဆင္ရန္ အတြက္ windows media player plug in ရွိရန္လိုအပ္ပါသည္။ windows media player plug in ကို ဤလင့္တြင္ ရယူႏိုင္ပါသည္။


တိုက္ရိုက္အသံလႊင့္အစီအစဥ္ကိုနားဆင္ရန္ play ကိုႏွိပ္ပါ၊

အခ်ိန္ျပည့္လႊြင့္ေသာ သီခ်င္းအစီအစဥ္အျပင္ ထူးထူးျခားျခား အစီအစဥ္မ်ားကိုလည္း ေအာက္ပါ အခ်ိန္ဇယားအတိုင္း နားဆင္ႏိုင္ပါသည္။
ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္
တနလၤာအဂၤါဗုဒၶဟူးၾကာသပေတးေသာၾကာ
09:0010:00သတင္းသတင္းသတင္းသတင္းသတင္း
သီခ်င္းသီခ်င္းသီခ်င္းသီခ်င္းသီခ်င္း
10:0011:00သတင္းသတင္းသတင္းသတင္းသတင္း
သီခ်င္းသီခ်င္းႏိုင္ငံေရးသံုးသပ္ခ်က္ဘေလာ့ကာ
ရပ္၀န္း
စီးပြားေရးသံုးသပ္ခ်က္
သီခ်င္းသီခ်င္းသီခ်င္းသီခ်င္းသီခ်င္း
11:0012:00သတင္းသတင္းသတင္းသတင္းသတင္း
သီခ်င္းသီခ်င္းသီခ်င္းသီခ်င္းသီခ်င္း
မင္းမွန္တယ္ဇာတ္လမ္း
12:0001:00သတင္းသတင္းသတင္းသတင္းသတင္း
သီခ်င္းေဟာင္းမ်ား
01:0002:00သတင္းသတင္းသတင္းသတင္းသတင္း
ေတာင္းဆိုသီခ်င္း
အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

လိုက္ဖ္ဟာသ

အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

အမ်ိဳးသမီးေရးရာ

အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္
02:0003:00သတင္းသတင္းသတင္းသတင္းသတင္း
သီခ်င္းသီခ်င္းသီခ်င္းသီခ်င္းသီခ်င္း

ေနာက္ဆံုးရနည္းပညာ
သတင္းမ်ား

 

လူငယ့္အေတြး
လူငယ့္အျမင္

 

အားကစားသတင္း

03:0004:00သတင္းသတင္းသတင္းသတင္းသတင္း
သီခ်င္းသီခ်င္းသီခ်င္းသီခ်င္းသီခ်င္း
မင္းမွန္တယ္ဇာတ္လမ္း
04:0005:00သတင္းသတင္းသတင္းသတင္းသတင္း
သီခ်င္းသီခ်င္းသီခ်င္းသီခ်င္းသီခ်င္း
ဘယ္ဒီေဂ်ကိုသင္အႏွစ္သက္ဆံုးလဲ?
မဲပံုး 1
ဒီေဂ် ကိုကူး
မဲပံုး 2
ဒီေဂ် ဖုန္း
မဲပံုး 3
ဒီေဂ် ေဘဘီေ၀း(လ္)
မဲပံုး 4
ဒီေဂ် သဲသဲ
မဲပံုး 5
ဒီေဂ် ပိုးပိုး
ၾကိဳက္ပါသည္ၾကိဳက္ပါသည္ၾကိဳက္ပါသည္ၾကိဳက္ပါသည္ၾကိဳက္ပါသည္
9251366

0 comments: