ခဏေလး ေစာင့္ေပးပါ......
 • Share this
 • Sumbit to Digg
 • Sumbit to StumbleUpon
 • Sumbit to Delicious
 • Sumbit to Technorati
 • Sumbit to Reddit
 • Sumbit to Mixx
 • Sumbit to Twitter
 • Sumbit to Furl
 • Sumbit to Design Float
 • Sumbit to Blinklist
 • Sumbit to Yahoo Buzz
 • Sumbit to Google Bookmarks

(၂၀ ၀၅ ၂၀၀၉ )ေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံ ညြန္႔ေပါင္း အစိုးရ(အန္စီဂ်ီယူဘီ)က ကမၻာ့ ကုလသမဂၢ လံုျခံဳေရး ေကာင္စီအေနျဖင့္ အေရးေပၚ အစည္းအေဝး တရပ္က်င္းပျပီး ကုလသမဂၢ အေထြေထြ အတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္
မစၥတာ အီဗရာဟင္ ဂမ္ဘာရီကို ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ အျမန္ဆံုး ေစလႊတ္သင့္ေၾကာင္း အၾကံျပဳေျပာဆို လိုက္ျခင္း အေပၚ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ျမန္မာနုိင္ငံလုံး ဆုိင္ရာသပိတ္ ေကာ္မတီ အဖဲြ႔က ျပင္းျပင္း ထန္ထန္ ရႈတ္္ခ် ကန္႔ကြက္လိုက္သည္။

မစၥတာဂမ္ဘာရီသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ အႀကိမ္ေပါင္း ေျမာက္မ်ားစြာ လာေရာက္ ခဲ့ပါေသာ္လည္း မည္သည့္ အက်ိဳးတရားမွ ျဖစ္ထြန္း မလာသည့္ အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားတို႔၏ စိတ္ဓာတ္ပိုင္း ဆိုင္ရာ မ်ားစြာ ပ်က္စီးဆံုးရႈံးျခင္းတို႔သာ အဖတ္တင္ခဲ့သည္၊ မစၥတာဂမ္ဘာရီ အႀကိမ္တစ္ေထာင္ လာပါေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပႆနာသည္ ေျပလည္ႏိုင္စရာအေၾကာင္းမရွိဟု ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုး ဆိုင္ရာ သပိတ္ေကာ္မတီမွ အၾကြင္းမဲ့ယံုၾကည္သည္၊မစၥတာဂမ္ဘာရီသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားတို႔၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ေဆာင္ရြက္သူမဟုတ္ဘဲ နအဖ၏ အက်ိဳးစီးပြား သက္သက္ကိုသာ လုပ္ေဆာင္ေနသူ ျဖစ္သည္၊အမွန္တကယ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ သင့္သည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားမွာ မစၥတာဂမ္ဘာရီ မဟုတ္ဘဲ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံညြန္႔ေပါင္း အစိုးရ (အန္စီဂ်ီ ယူဘီ) အဖြဲ႔သာျဖစ္သည္၊ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ျပႆနာ အထူးသျဖင့္ ေလာေလာဆယ္ျဖစ္ ေပၚေနေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အား မတရား အမႈဆင္ ဖမ္းဆီး ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားသည့္ ျပႆနာသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားအားလံုး ေျဖရွင္းရမည့္ ျပႆနာျဖစ္သည္၊ မည္သည့္ ပုဂၢိဳလ္ အဖြ႔ြဲအစည္းကမွ လာေရာက္ ေျဖရွင္းေပးႏိုင္မွာ မဟုတ္သလို နအဖသည္ မည္သည့္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္း ကိုမွလည္း ဂရုတစ္စိုက္ေလးစားသည့္ သတၱ၀ါမ်ားမဟုတ္ၾကေပ၊ နအဖ၏ လုပ္ႀကံအကြက္ဆင္ဇာတ္လမ္းမ်ားကို ျပည္တြင္း ျပည္ပရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားအားလံုးႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းအားလံုး ေသေသခ်ာခ်ာ ေလးေလးနက္နက္သေဘာ ေပါက္သင့္ ၾကေပသည္၊ နအဖ၏ ႏိုင္ငံတကာ အေပၚ ျပေနသည့္ မ်က္လွည့္ ျပကြက္မ်ားသည္ ရိုးအီ ေနသည့္ ထူးမျခားနား ျပကြက္မ်ား ျဖစ္သည္ကို ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံညြန္႔ေပါင္း အစိုးရ (အန္စီဂ်ီယူဘီ) အေနျဖင့္အထူးသေဘာေပါက္သင့္ေပသည္။

သို႔ျဖစ္ပါ၍ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံညြန္႔ေပါင္းအစိုးရ(အန္စီဂ်ီယူဘီ)၏မစၥတာဂမ္ဘာရီ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ရန္ တိုက္တြန္းခ်က္ကို ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုး ဆိုင္ရာ သပိတ္ေကာ္မတီက ျပင္းျပင္း ထန္ထန္ ရႈတ္္ခ် ကန္႔ကြက္ လိုက္သည္။ တစ္ဆက္တည္းမွာပင္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ လူထု ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္ေျမာက္ေရး အတြက္ အစြမ္းကုန္ တိုက္ပြဲ၀င္သြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္းႏွင့္
မစၥတာဂမ္ဘာရီျမန္မာႏိုင္ငံသို႔လာေရာက္ျခင္းကိုလည္း ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ကန္႔ကြက္ရႈတ္ခ်သြားၾကရန္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးသို႔ တိုက္တြန္း ႏိုးေဆာ္သြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း အသိေပးေၾကညာ အပ္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာသပိတ္ေကာ္မတီအဖြဲ႔

0 comments: