ခဏေလး ေစာင့္ေပးပါ......
 • Share this
 • Sumbit to Digg
 • Sumbit to StumbleUpon
 • Sumbit to Delicious
 • Sumbit to Technorati
 • Sumbit to Reddit
 • Sumbit to Mixx
 • Sumbit to Twitter
 • Sumbit to Furl
 • Sumbit to Design Float
 • Sumbit to Blinklist
 • Sumbit to Yahoo Buzz
 • Sumbit to Google Bookmarks

အပူပုိင္းမုန္တိုင္း BiJli ဟာ ဘဂၤလာေဒ့ရွ္ ကုန္းတြင္းပုိင္းသုိ႕ ၀င္ေရာက္ျဖတ္ေက်ာ္ခဲ့ျပီး အားေပ်ာ႕ ပ်က္ျပယ္စျပဳေနျပီ ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ စစ္ေတြျမဳိ ့ ျမန္ေအာင္ကြ်န္းတစ္၀ိုက္တြင္ မုန္တိုင္းစက္ကြင္းအစြန္းအျဖစ္သာ ႀကဳံေတြ ရသည့္ အတြက္ ေလတိုက္ ႏွဳန္းျပင္းထန္မွဳ မရွိေႀကာင္း သိရွိရပါတယ္။ မိုးအုံ ့ျပီး မိုးရြာသြန္းမွဳသာ ရွိေနပါတယ္။

ယခုအေျခအေနအရဆိုလွ်င္ BiJli မုန္တိုင္းဟာ ကူန္တြင္းပိုင္းေရာက္ရွိျပီးေနာက္ အားေပ်ာ့ပ်က္ျပယ္စ ျပဳေနျပီ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ျမန္မာျပည္သူျပည္သားေတြအတြက္ စုိးရိမ္မွဳမ်ားကို ေလ်ာ့က်ေစပါျပီ။

ေအာက္ေဖၚျပပါပုံကေတာ့ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ကို ၀င္ေရာက္က္ိုက္ခိုက္ခဲ့တဲ့ BiJli မုန္တိုင္း ဒဏ္ခံရခဲ့ရတဲ့ ေနရာ တစ္ခုပုံပါ။

ကိုနစ္ေနမန္း ဘေလာ့ဂ္မွ ရယူမွ်ေ၀ပါသည္။

0 comments: