ခဏေလး ေစာင့္ေပးပါ......
 • Share this
 • Sumbit to Digg
 • Sumbit to StumbleUpon
 • Sumbit to Delicious
 • Sumbit to Technorati
 • Sumbit to Reddit
 • Sumbit to Mixx
 • Sumbit to Twitter
 • Sumbit to Furl
 • Sumbit to Design Float
 • Sumbit to Blinklist
 • Sumbit to Yahoo Buzz
 • Sumbit to Google Bookmarks


10D Statement


ေန ့စြဲ- ဒီဇင္ဘာ ၆ ရက္ ၂၀၀၈ အေၾကာင္းအရာ။ နွစ၆၀ျပည့္ အျပည္ျပည္ဆင္ရာ လူအခြငအေရးေန႕သေဘာထားထုတျ္ ပန္ေၾကျငာခ်က္ ္ ို ့္ ျမန္မာျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ခ်ုဳပ္နွင့္ နိုငငံတကာေရာက္ ဒီမိုကေရစီလိုလားေသာ ျမန္မာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား စုစည္း၍ နအဖ ္ ၏ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖါက္မွဳမ်ားနွင့္ တိုင္းျပည္ကို တရား၀င္ စစ္က်ြန္ျပဳေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို တညီတညြတ္တည္း ျပင္းထန္စြာ ကန္ ့ကြက္ရွဳံ႕ခ်ေၾကာင္း အနွစ္ ၆၀ ေျမာက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ ့အခြင့္အေရးေန ့တြင္ ေၾကျငာအပ္ပါသည္။ ဗိုလ္သန္းေရႊ ဦးေဆာင္သည့္ န၀တ တျဖစ္လဲ နအဖ စစ္အုပ္စုတို ့သည္ မိမိတို ့ အာဏာတည္ျမဲေရးနွင့္ တိုင္းျပည္ကို တရား၀င္စစ္က်ြန္ျပဳရန္ အလို ့ငွာ ပရမ္းပတာ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေနွာင္ျခင္း၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နွင့္ နိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ကိုမင္းကိုနိုင္နွင့္တကြ (၈၈)မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ လူ႕အခြင့္အေရးလွဳပ္ရွားသူမ်ားကို နစ္ရည္ေထာင္ဒဏ္မ်ား ွ ခ်မွတ္ျခင္း၊ ညွင္းပမ္းနွိပ္စက္ျခင္း၊ ေပၚတာဆြဲျခင္း၊ အတင္းအဓမၼ လုပ္အားေပးေစခိုငးျခင္း၊ ္ နယ္စပ္ေဒသမွ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားအေပၚတြင္ မတရားထိုးစစ္ဆင္ျခင္း၊ ရြာမ်ားမီးရွုိ ့ျခင္း၊ လူသတ္ျခင္း၊ မုဒိန္းက်င့္ျခင္း၊ စေသာ ့ရက္စက္ရမ္းကား ယုတ္မာမူမ်ားကို နွစ္ေပါင္း(၂၀)နီးပါး ထပ္ခါတလဲလဲ က်ဴးလြန္ခဲ့ၾကသည္။ ဗိုလ္သန္းေရႊ၏ ေစ့စပ္ေရးေဆြးေႏြးရန္ တိုင္းရင္းသား ၁၉၉၀ လာမည့္ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ေမလေရြးေကာက္ပြဲ ၂၀၁၀တြင္ (၈၈) ဆင္ျခင္တံုတရားကင္းမဲ့စြာျဖင့္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ပစ္ပယ္၍ လ်စ္လ်ဳရွဳ၍၊ ေထာင္သြင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နွင့္ အက်ဥ္းခ်ထားျခင္းလုပ္ရပ္ႏွင့္ သေဘာဆႏၵကိုဆန္႕က်င္ျပီး၊ ရလဒ္ကို ျပည္သူလူထုတရပ္လံုး၏ ကိုယ္တိုင္ထုတ္ေဖၚ ေရြးေကာက္အသစ္ထပ္မံျပဳလုပ္ရန္ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားကိုလည္း ကြ်ႏု္ပ္တို႕ျမန္မာျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္နွင့္ နိုင္ငံတကာေရာက္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕မ်ား အားလံုးမွ တညီတညြတ္တည္း ကန္ ့ကြက္လိုက္ပါသည္။ က်ြႏ္ုပ္တို႕အေနျဖင့္ ယေန႕စုေပါင္းျပဳလုပ္သည့္ နအဖစစ္အုပ္စုအား ဆန္႕က်င္ရွံဳ႕ခ် ဆႏၵျပပြြဲမ်ားမွတဆင့္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ျမန္မာ့ေျမေပၚမွ လံုးဝ ေပ်ာက္ကြယ္သြားေစမည့္ အဆံုးအျဖတ္တိုက္ပြဲ (၀ါ) ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊနွင့္ အေပါင္းအပါ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားအတြက္ ေသမင္းတမန္ တိုက္ပြဲ ကိုလည္း ျမန္မာနုိင္ငံတဝွမ္းတြင္ နအဖ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မီ အေကာင္အထည္ေဖာ္ တိုက္ပြဲဝင္သြားနိုင္ရန္ တစိုက္မတ္မတ္ ၾကိဳးပမ္းသြားမည္ျဖစ္သည္။ သို႕ျဖစ္ရာ နအဖ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို ျမန္မာ့ေျမေပၚမွ အျပီးအပိုင္ သုတ္သင္ဖယ္ရွားနိုင္ရန္ ျပည္သူတရပ္လံုးက ပူးေပါင္းပါဝင္လာေရးမူ အေပၚတြင္ အေျခခံသည့္ လိုအပ္ေသာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအားလံုးကို စနစ္တက် ခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္သြားၾကမည္ျဖစ္သည္။ သမိုင္း၏ ေတာင္းဆိုခ်က္ျဖစ္ေသာ ျမန္မာ့မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ား အေျခခံလူ႕အခြင့္အေရး အျပည္အ၀ခံစားခြင့္ ့ ရရွိေစေရး၊ တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားအားလံုး တရားဥေပေဒႏွင့္ အကာအကြယ္ ရရွိေစေရး စသည့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ေရွးရွဴ၍ ေအာင္ပြဲရသည္အထိ တိုက္ပြဲ၀င္သြားရန္ က်ြႏ္ုပ္တို႕အားလံုး စုေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကျငာအပ္ပါသည္။ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ၊ အာဆီယံ၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ ျဗိိတိန္၊ ဂ်ပန္ႏင္ငံ ို အပါအဝင္ ကမၻာ့နိုင္ငံအသီးသီးႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွလည္း၊ ျမန္မာျပည္သားမ်ား လြတ္လပ္မွဳ၊ တရားမွ်တမွဳႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးမ်ား ခံစားခြင့္ရရွိျပီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ထြန္းကားသည္အထိ နအဖ စစ္အာဏာရွင္တို႕အေပၚတြင္ ထိေရာက္သည့္ အေရးယူမူမ်ားအား ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေပးၾကပါရန္ အေလးအနက္ေတာင္းဆိုအပ္ပါသည္။ ေရႊစင္ထြန္း ဒုဥကၠဌ (၂) ျမန္မာျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဆက္သြယ္ရန္။ ကိုေရႊစင္ထြန္း - ဖုန္း (+1) 301 523 9292, Email: shwesinhtun@yahoo.com ကိုရင္ေအး- ဖုန္း (+1) 301 905 7591, Email: yindbso@gmail.com

0 comments: