ခဏေလး ေစာင့္ေပးပါ......
 • Share this
 • Sumbit to Digg
 • Sumbit to StumbleUpon
 • Sumbit to Delicious
 • Sumbit to Technorati
 • Sumbit to Reddit
 • Sumbit to Mixx
 • Sumbit to Twitter
 • Sumbit to Furl
 • Sumbit to Design Float
 • Sumbit to Blinklist
 • Sumbit to Yahoo Buzz
 • Sumbit to Google Bookmarks

၁။ မႏၱေလးၿမိဳ႕ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီႏွင့္ မင္းေဆာက္လုပ္ေရးမွ ဦးမင္းႏိုင္တို႔သည္ ၂၂ လမ္းႏွင့္ ၂၆ လမ္းၾကား၊ ကမ္းနားလမ္းႏွင့္ ေအာက္ကမ္းနားလမ္းရွိ ေျမေနရာအား ေစ်းေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ ခဲ့ပါသည္။ စာခ်ဳပ္အရ ေစ်းေဆာက္လုပ္ၿပီးက ယင္းေစ်းအား M.C.D.C သို႔ လႊဲေျပာင္းေပးရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ စာခ်ဳပ္အရ ေစ်းေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးခ်ိန္တြင္ ေရာင္းခ်ၿပီး ဆိုင္ခန္းမ်ားအတြက္ အခြန္ေငြအား ၷ M.C.D.C မွ ေကာက္ခံခဲ့ပါသည္။ မင္းေဆာက္လုပ္ေရးမွ ၂၂ လမ္းႏွင့္ ကမ္းနားလမ္းေထာင့္တြင္ ေဟာ္တယ္တစ္လံုး ေဆာက္လုပ္ပါသည္။ ေဟာ္တယ္ေဆာက္လုပ္ၿပီးပါကလည္း M.C.D.C သို႔လႊဲေပးျခင္း (သို႔) BOT စနစ္သာျဖစ္ ရပါမည္။

၂။ သို႔ေသာ္ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ဖုန္းေဇာ္ဟန္သည္ ေဟာ္တယ္ေဆာက္လုပ္သည့္ ေျမအား မင္းေဆာက္လုပ္ေရးပိုင္ ရွင္ ဦးမင္းႏိုင္သို႔ ဂရန္ထုတ္ေပးလုိက္ပါသည္။ ထိုသို႔ေဆာင္႐ြက္သျဖင့္ ေျမေရာ ေဟာ္တယ္ကိုပါ ဦးမင္းႏိုင္မွ လံုး၀ ပိုင္ဆိုင္သြားပါသည္။ M.C.D.C အေနျဖင့္ မ်ားစြာ နစ္နာဆံုး႐ႈံးပါသည္။ ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ မူလ စာခ်ဳပ္ပါ စည္းကမ္းႏွင့္ မညီသကဲ့သို႔ စည္ပင္သာယာ၏ ဥပေဒ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္လည္း လံုး၀ကိုက္ညီ မႈု မရွိပါ။

၃။ ေကာ္မတီပိုင္ေျမကို ဦးမင္းႏိုင္ပိုင္ ဂရန္ေျမအျဖစ္ ထုတ္ေပးလိုက္သျဖင့္ ဦးမင္းႏိုင္မွ ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ ဗိုလ္မွဴး ခ်ဳပ္ ဖုန္းေဇာ္ဟန္၏ ဇနီး မိုးသီတာ အမည္ေပါက္ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္၊ ၿမိဳ႕သစ္ ၁ ရပ္ကြက္၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး စီ အကြက္၊ ဦးပိုင္ အမွတ္ ၁၅၄ ( ခ) ေနရာတြင္ ႏွစ္ထပ္တိုက္တစ္လံုးအား ေဆာက္ေပးရပါသည္။ ထို႔အျပင္ ခ်မ္း ျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္ ၆၄ လမ္းႏွင့္ သိပၸံလမ္းေထာင့္အနီးရွိ ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္၏ သမီး ခင္အင္ၾကင္း အမည္ေပါက္ ေျမကြက္ (မန္းျမန္မာေဆာက္လုပ္ေရး၊ မန္းျမန္မာ ပလာဇာ ေဆာက္လုပ္သူ ဦးသန္း၀င္း ေပးထားေသာ ေျမ ကြက္) ေနရာတြင္လည္း ဦးမင္းႏိုင္မွ ၂ ထပ္တိုက္တစ္လံုး ေဆာက္လုပ္ေပးရပါသည္။

၄။ ထိုသို႔ ဦးမင္းႏိုင္ေဆာက္ေပးရေသာ တိုက္ ၂ လံုးအား လမ္းတံတား ဌာနခြဲမွဴး ခင္ေမေဌးမွ ႀကီးၾကပ္ေပးရ ၿပီး တခ်ိဳ႕ပစၥည္းမ်ားအား ခင္ေမေဌးမွ ၀ယ္ယူေပးရပါသည္။

၅။ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားအတြက္ စည္ပင္သာယာပိုင္ေျမအား ဥပေဒႏွင့္မညီစြာ ( ဥပေဒမဲ့စြာ) ဂရန္ထုတ္ေပးေသာ ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ဖုန္းေဇာ္ဟန္၏ လုပ္ရပ္အား ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲမ်ား သိရွိေစေရးအတြက္ သတင္း ထုတ္လြင့္ေပးပါရန္ ေလးစားစြာ ပန္ၾကားအပ္ပါသည္။

မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္သူ/သားမ်ား

0 comments: