ခဏေလး ေစာင့္ေပးပါ......
 • Share this
 • Sumbit to Digg
 • Sumbit to StumbleUpon
 • Sumbit to Delicious
 • Sumbit to Technorati
 • Sumbit to Reddit
 • Sumbit to Mixx
 • Sumbit to Twitter
 • Sumbit to Furl
 • Sumbit to Design Float
 • Sumbit to Blinklist
 • Sumbit to Yahoo Buzz
 • Sumbit to Google Bookmarksရုပ္ပံု အား ကလစ္ႏွိပ္၍ အႀကီးၾကည့္ပါ
ၿမန္မာၿပည္တြင္းရွိ ရန္ကုန္တုိင္း၊ ဧရာ၀တီတုိင္း ႏွင္႔ မႏၱေလး ရွိ အခ်ိဳ႕ ၿမိဳ႕နယ္ေနရာ ေတာ္ေတာ္မ်ားတြင္ ၿမန္မာ့ ဒီမုိကေရစီေရး တက္ၾကြစြာ လႈပ္ရွားသူ လူငယ္မ်ား က အၿပည္ၿပည္ဆုိင္ရာ လူ႔အခြင္႔အေရး ေန႔တြင္ လူအခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္း နွင္႔ လက္ကမ္း စာေစာင္မ်ား ကုိ အမ်ားၿပည္သူမ်ား သိရွိနားလည္ေစရန္ ေ၀ငွေနၿပီး၊ ပုိ႔စတာကပ္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ တက္တက္ၾကြၾကြလႈပ္ရွားလွ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။ လူသားတုိ႔၏ေမြးရာပါအခြင့္အေရးေတြ ကုိ ကာကြယ္ဖုိ႔ ႏွင့္ ၿပည္သူမ်ားအားလုံးသိရွိနားလည္ေစရန္ ပညာေပးမႈေတြ ၿပဳလုပ္ ေပးဖုိ႔ ကမၻာ့ကုလသမဂၢမွာ သေဘာတူလက္မွတ္ ေရးထုိးထားေသာ ၿမန္မာႏုိင္ငံမွာ၊ န၀တ စစ္အုပ္စုက လူ႔အခြင္႔အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈ ေတြကုိ ရက္ရက္စက္စက္ ၿပဳလုပ္ေနၾကပါသည္။ လူ႔အခြင္႔အေရး ပညာေပးမႈေတြကုိ ပိတ္ပင္တားဆီး ေနတာေၾကာင္႔၊ ၿမန္မာ ၿပည္တြင္းရွိ လူငယ္ေတြဟာ မိမိတုိ႔ အသိ စိတ္ဓာတ္ၿဖင့္ လူအခြင္႔အေရးေန႔မွာ လူအခြင္႔အေရး လႈံ႕ေဆာ္မႈေတြကုိ ၿပဳလုပ္ေနၾကၿခင္း ၿဖစ္ပါသည္။ နီးစပ္ရာ ေနရာေတြမွာ လူ႔အခြင္႔အေရး ပညာေပး လႈံ႕ေဆာ္မႈ ေတြၿပဳလုပ္ ေပးၾကပါ။

0 comments: