ခဏေလး ေစာင့္ေပးပါ......
 • Share this
 • Sumbit to Digg
 • Sumbit to StumbleUpon
 • Sumbit to Delicious
 • Sumbit to Technorati
 • Sumbit to Reddit
 • Sumbit to Mixx
 • Sumbit to Twitter
 • Sumbit to Furl
 • Sumbit to Design Float
 • Sumbit to Blinklist
 • Sumbit to Yahoo Buzz
 • Sumbit to Google Bookmarks

( န အ ဖ ) လက္ ထက္ မွာ ၊ ျပည္ တြင္း က ေမာ္ ေတာ္ ယာဥ္ ေတြ ကို ၊ ဓါတ္ ဆီ ၊ ဒီ ဇယ္ သံုး စြဲ ေန ရာ မွ ( C N G ) ကို အ တင္း အ ဓမၼ ေျပာင္း လဲ ရန္ ၊ အ မိန္ ့ ျဖင့္ ေစ ခိုင္း ခဲ့ သည္ ။ ထို (C N G ) ေျပာင္း လဲ တပ္ ဆင္ မွဳ ကို လည္း ၊ ( န အ ဖ ) ဗိုလ္ ခ်ဳပ္ မ်ား ၏ နီး စပ္ ရာ ေဆြ မ်ိဳး အ သိုင္း အ ၀ိုင္း ထဲ က ပဲ ၊ လုပ္ ေဆာင္ ခြင့္ မ်ား ရ ရွိ ခဲ့ သည္ ။
ခရီး သည္ တင္ ေသာ ကား ၾကီး တစ္ စီး ကို (C N G ) ေျပာင္း လဲ တပ္ ဆင္ ရန္ အ တြက္ ၊ ျမန္ မာ ေငြ သိန္း ၊ ေလး ၊ ငါး ၊ ဆယ္ ေလာက္ ကုန္ သည္ ဟု သိ ရ သည္ ။ ထို ့ ထက္ လည္း ပို သည္ ဟု သိ ရ ပါ သည္ ။ ( န အ ဖ ) ေဆြ မ်ိဳး မ်ား ဒါ ကို ရိုက္ စား လုပ္ ျပီ း ၊ ေငြ ေတြ ကို သဲ့ ယူ သြား ခဲ့ ၾက သည္ ။ သဲ့ ယူ ေန ဆဲ ပဲ ျဖစ္ ေသာ္ လည္း ပဲ ၊ အ ဆင့္ အ တန္း အ ရည္ အ ေသြး မ ျပည့္ မီ ေသာ ပ စၥည္း မ်ား ျဖင့္ အ သံုး ျပဳ ခဲ့ ၾက ေသာ ေၾကာင့္ ၊ မီး ေလာင္ မွဳ ၊ ေပါက္ ကြဲ မွဳ မ်ား ရွိ ေန ျပီး ၊ လိုင္း ကား ကို သာ အား ကိုး ၍ သြား လာ ေန ရ သည့္ ၊ ျပည္ သူ လူ ထု အ မ်ား စု မွာ ေတာ့ ၊ (Time bomb ) ကို ဖင္ ခု ထိုင္ ၍ ၊ အ သက္ နဲ ့ ရင္း ျပီး ခ ရီး သြား လာ ေန ရ သည္ ။ တစ္ ေလာ ဆီ က ျပည္ လမ္း ၊ စိုက္ ပ်ိဳး ေရး အ နီး တြင္ ( C N G ) ကား တစ္ စီး မီး ေလာင္ ေပါက္ ကြဲ မွဳ ျဖစ္ ခဲ့ သည္ ။ ( ျဖစ္ ျပန္ ျပီ )ထပ္ လို ့ ။

ယ ခု လတ္ တစ္ ေလာ ( C N G ) လိုင္း ကား ( ပါ ရ မီ ၁၈၃ ) ကား တစ္ စီး မီး ေလာင္ ေန ပံု ျဖစ္ ပါ သည္ ။ မ ဟာ ဗႏၶုဳ လ လမ္း ႏွင့္ လမ္း မ ေတာ္ လမ္း မီး ပိြဳင့္ အ နီး ၊ ေရႊ စင္ ေရႊ ဆိုင္ ေရွ ့ တြင္ ျဖစ္ ပါ သည္ ။ေအာက္ တို ဘာ ( ၁၀ ) ရက္ ၊ ဒီ ေန ့ ပါ ပဲ ၊ ေန မြန္း မ တည့္ မီ ( ၁၁း၂၀ ) ခန္ ့ က ျဖစ္ ပါ သည္ ။ ( န အ ဖ ) လက္ ထက္ တိုး တက္ ေန လိုက္ တာ အ ျမင္ ပါ ပဲ ။

( အ ဘ ယ )

0 comments: