ခဏေလး ေစာင့္ေပးပါ......
 • Share this
 • Sumbit to Digg
 • Sumbit to StumbleUpon
 • Sumbit to Delicious
 • Sumbit to Technorati
 • Sumbit to Reddit
 • Sumbit to Mixx
 • Sumbit to Twitter
 • Sumbit to Furl
 • Sumbit to Design Float
 • Sumbit to Blinklist
 • Sumbit to Yahoo Buzz
 • Sumbit to Google Bookmarks

၄၀၁။ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္သူရျမင့္သိန္း
၄၀၂။ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္တင္ႏုိင္သိန္း (ဝန္ႀကီး Commerce ဇနီး ေဒၚေအးေအး)
၄၀၃။ေဒၚျမသိဂၤ ီ (ဝန္ႀကီးဗိုလ္ခ်ဳပ္သိန္းေဆြ၏ဇနီး)
၄၀၄။ေဒၚခင္ေလးသက္ (ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသူရေရႊမန္း ၏ဇနီး)
၄၀၅။ဗိုလ္မႉခ်ဳပ္လြန္းသီ (ဝန္ႀကီး စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌါန၊ ဇနီး ေဒၚခင္ မာေအး၊ သား ဦးဇင္ေမာင္လြန္း၊ သမီး ျမစိမ္းေအး
၄၀၆။ေဒၚမိုးသီတာ (ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ဖုန္းေဇာ္ဟန္ ၏ဇနီး)
၄၀၇။ေဒၚျမသီတာ (ဒု-ဝန္ႀကီးပါေမာကၡေဒါက္တာျမဦး၏ဇနီး)
၄၀၈။ဦးသီဟ (ဒါ႐ိုက္တာ -ထူးထေရးဒင္း- အစိုးရ၏အက်ိဳးစီးပြါးအတြက္ေဆာင္ရြက္ေပးေနသူ -လန္ဒန္စီးကရက္ျဖန္႔ေဝသူ တဦးတည္းကိုယ္စားလွယ္ (ျမဝတီ ထေရးဒင္း) ဦးေတဇ၏အစ္ကို၊ ဇနီး ေဒၚေရႊေရႊလင္း)
၄၀၉။ဦးေက်ာ္သီဟ (ဗိုလ္ခ်ဳပ္အုန္းျမင့္ ၏သား၊ ဇနီး ေဒၚႏြယ္အိအိဇင္)
၄၁၀။ဦးေဇသီဟ (ဦးခင္ေရႊ (အစိုးရ၏အက်ိဳးစီးပြါးအတြက္ေဆာင္ရြက္ေပးေနသူ) ၏သား၊ ဇနီး ေဒၚနႏၵာလိႈင္)
၄၁၁။ေဒၚခင္သီရိ (ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ဇင္ေယာ္ ၏ဇနီး)
၄၁၂။ဦးေက်ာ္သူ (ဒု-ဝန္ႀကီး ၊ ႏုိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌါန ၊ ဇနီး ေဒၚလဲ့လဲ့ၾကည္)
၄၁၃။ဗိုလ္မႉးႀကီးျမတ္သူ
၄၁၄။ဗိုလ္မႉးႀကီးျမတ္သူ
၄၁၅။ေဒါက္တာျမသူဇာ (ဒု-ဝန္ႀကီးပါေမာကၡေဒါက္တာျမဦး၏သမီး)
၄၁၆။ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ခင္ေမာင္တင္
၄၁၇။ဗိုလ္ခ်ဳပ္ညႊန္႔တင္ (အၿငိမ္းစား) အစိုးရ၏အက်ိဳးစီးပြါးအတြက္ေဆာင္ရြက္ေပးေနသူ- ဇနီး ေဒၚခင္မ်ိဳးဦး၊ သား ဦးေက်ာ္မ်ိဳးညႊန္႔၊ သမီး သူသူအိဟန္)
၄၁၈။ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ေမာင္တင့္
၄၁၉။ေဒၚမာလာတင့္ (ဒု-ဗိုလ္မႉးႀကီးခင္ေမာင္သန္း ၏ဇနီး)
၄၂၀။ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္မ်ိဳးတင့္ (ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ ေရးဝန္ႀကီးဌါန)
၄၂၁။ဦးေအာင္တုိး (တရားသူႀကီးခ်ဳပ္- အစိုးရ၏အက်ိဳးစီးပြါးအတြက္ေဆာင္ရြက္ေပးေနသူ)
၄၂၂။ဦးၾကင္တုိး (ဦးေ႒းျမင့္၏အစ္ကို- အစိုးရ၏အက်ိဳးစီးပြါးအတြက္ေဆာင္ရြက္ေပးေနသူ)
၄၂၃။ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေအာင္ထြန္း (ဒု-ဝန္ႀကီး-စီးပြါးေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌါန )
၄၂၄။ဗိုလ္မႉးႀကီးေအာင္ထြန္း
၄၂၅။ေဒၚခ်ိဳခ်ိဳထြန္း (ဒု-ဝန္ႀကီး ဦးေဖသန္း၏ဇနီး)
၄၂၆။ဗိုလ္ခ်ဳပ္လွထြန္း (ဝန္ႀကီး Finance and Revenue- ဇနီး ေဒၚခင္သန္းဝင္း)
၄၂၇။ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္း (ဇနီး ေဒၚခင္ေမလတ္)
၄၂၈။ေဒၚမီမီထြန္း (ဝန္ႀကီးဗုိလ္ခ်ဳပ္ေစာထြန္း၏သမီး-ဦးေမာင္ေမာင္လြင္၏ဇနီး)
၄၂၉။ဦးေနဝင္းထြန္း (CEO - ပတၱျမားနဂါး ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ကုမၸဏီ- အစိုးရ၏အက်ိဳး စီးပြါးအတြက္ေဆာင္ရြက္ေပးေနသူ)
၄၃၀။ဥာဏ္ထြန္း Commodore (Senior Military Officer (Navy)- Chief of Staff (Navy). Board member UMEHL -ဇနီး ေဒၚခင္ေအးျမင့္)
၄၃၁။ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ညီထြန္း ( ဝန္ထမ္းေ႐ြးခ်ယ္ေလ့က်င့္ေရးအဖြဲ႔)
၄၃၂။ဗိုလ္မႉးႀကီးဥာဏ္ထြန္း(ေရ) (ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႔ဝင္- ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံစီးပြါးေရးဦးပိုင္ လီမိတက္)
၄၃၃။ေဒၚဥမၼာေက်ာ္ထြန္း (ဦးေဝၿဖိဳးေအာင္ (ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေဝလြင္ ၏သား)၏ဇနီး)
၄၃၄။ေဒါက္တာစိုင္းဆမ္ထြန္း (လြယ္ဟိန္းကုမၸဏီ-စက္မႈ (၁) ဝန္ႀကီးဌါနနဲ႔ အက်ိဳးတူပူးေပါင္းလုပ္ ကိုင္ေနျခင္း- အစိုးရ၏အက်ိဳးစီးပြါးအတြက္ေဆာင္ရြက္ေပးေနသူ)
၄၃၅။ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ဆန္းထြန္း ( ဇနီး ေဒၚတင္စိန္)
၄၃၆။ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစာထြန္း (ဝန္ႀကီး- ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဇနီး ေဒၚျမင့္ျမင့္ကို၊ သမီး ေဒၚမီမီထြန္း)
၄၃၇။ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္သန္းထြန္း
၄၃၈။ဗိုလ္ခ်ဳပ္သိန္းထြန္း (Senior Military Officer- Director of Signals. Member of National Convention Convening Management Committee)
၄၃၉။ဗိုလ္ခ်ဳပ္သိန္းထြန္း (ဒု-ဝန္ႀကီး စာတုိက္ႏွင့္ေၾကးနန္းဝန္ႀကီးဌါန)
၄၄၀။ဗိုလ္ခ်ဳပ္တင္ထြန္း (ဇနီး ေဒၚခင္ျမင့္ေဝ)
၄၄၁။ေဒၚခင္ႏွင္းေဝ (ဒု-ဗုိလ္မႉးႀကီးေအာင္ေထြး ၏ဇနီး)
၄၄၂။ေဒၚခင္ျမင့္ေဝ (ဗိုလ္ခ်ဳပ္တင္ထြန္း ၏ဇနီး)
၄၄၃။ေဒၚမာမာေဝ (ဗိုလ္ခ်ဳပ္လွေ႒းဝင္း ၏ ဇနီး)
၄၄၄။ေဒၚမိမိေဝ (ဒု-ဝန္ႀကီး၊ ဒု-ဗိုလ္မႉႀကီးခင္ေမာင္ေက်ာ္၏ ဇနီး)
၄၄၅။ေဒၚညႊန္႔ညႊန္႔ေဝ (ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေဇာ္မင္း ၏ဇနီး)
၄၄၆။ေဒၚစန္းစန္းေဝ (ဒု-ဝန္ႀကီး ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ဘုန္းေဆြ ၏ဇနီး)
၄၄၇။ဗိုလ္မႉးႀကီးတင့္ေဝ
၄၄၈။ေဒၚေဝေဝ (ဒု-ဝန္ႀကီး ဗိုလ္မႉးႀကီး ဥာဏ္ထြန္းေအာင္၏ဇနီး)
၄၄၉။ေဒၚသက္ဝါ (ဒု-ဝန္ႀကီးအုန္းျမင့္၏ဇနီး)
၄၅၀။ဦးေမာင္ဝိတ္(ေမာင္ဝိတ္ကုမၸဏီလီမိတက္- စိုးရ၏အက်ိဳးစီးပြါးအတြက္ေဆာင္ရြက္ေပးေနသူ)
၄၅၁။ဦးေအာင္ကိုဝင္း (ဆရာေက်ာင္း) (ကေမာၻဇဘဏ္ႏွင့္ ျမန္မာဘီလီယံအုပ္စု ကုမၸဏီ,နီလာ႐ိုးမ ကုမၸဏီလီမိတက္, အေရွ႕႐ိုးမကုမၸဏီႏွင့္ ဇနီး ေဒၚနန္းသန္းေထြး၊ သမီး ေဒၚနန္းလန္းခမ္း၊ တူ-ဦးေဇာ္ဝင္းႏုိင္)
၄၅၂။ဗိုလ္မႉးေအာင္ဆန္းဝင္း
၄၅၃။ဦးေအာင္ေစာဝင္း
၄၅၄။ဗိုလ္ခ်ဳပ္လွေ႒းဝင္း (ဇနီး ေဒၚမာမာေဝ)
၄၅၅။ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ထိန္ဝင္း (တုိက္ႀကီးၿမိဳ႕အပိုင္)
၄၅၆။ဗိုလ္ႀကီးထြန္းေဇာ္ဝင္း (ဇနီး ေဒၚဝတ္ရည္ဦး(ဝန္ႀကီးဗုိလ္ခ်ဳပ္စိုးႏုိင္၏သမီး))
၄၅၇။ဗိုလ္ႀကီးခန္႔ဝင္း
၄၅၈။ေဒၚခင္ခင္ဝင္း (ဒု-ဗုိလ္မႉးႀကီးသိန္းစိန္ ၏ဇနီး)
၄၅၉။ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ေမာင္ဝင္း
၄၆၀။ေဒါက္တာခင္ျမဝင္း (ဒု-ဝန္ႀကီးေမာင္ျမင့္၏ဇနီး)
၄၆၁။ေဒၚခင္ၿပံဳးဝင္း (ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ေဇာ္ ၏ဇနီး)
၄၆၂။ေဒၚခင္သန္းဝင္း (ဝန္ႀကီးဗုိလ္ခ်ဳပ္လွထြန္း၏ဇနီး)
၄၆၃။ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ခင္ေဇာ္ဝင္း
၄၆၄။ဒု-ဗုိလ္မႉးႀကီးေက်ာ္ဝင္း (ဇနီး ေဒၚစန္းစန္းရီ၊ သားမ်ား-ဦးညီညီေအာင္၊ ဦးမင္းေနေက်ာ္ဝင္း၊ ေဒါက္တာဘုန္းျမင့္ထြန္း)
၄၆၅။ဦးေက်ာ္ဝင္း (ေရႊသံလြင္ကုမၸဏီလိမိတက္ (ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌါနေအာက္ရွိ သထံုတာယာ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်သူ) - အစိုးရ၏အက်ိဳးစီးပြါးအတြက္ေဆာင္ရြက္ေပးေနသူ - ဇနီး ေဒၚနန္းေမာက္ေလာဝ္ဆုိင္)
၄၆၆။ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေက်ာ္ဝင္း (ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႔ဝင္-ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံစီးပြါးေရးဦးပုိင္လီမိတက္)
၄၆၇။ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကည္ဝင္း (ဇနီး ေဒၚခင္ျမမြန္)
၄၆၈။ေဒၚၾကည္ၾကည္ဝင္း (ဝန္ႀကီးဗုိလ္မႉးခ်ဳပ္ေက်ာ္ဆန္း၏ ဇနီး)
၄၆၉။ေဒၚၾကဴၾကဴဝင္း (ဝန္ႀကီးဦးစုိးသာ၏ဇနီး)
၄၇၀။ဦးမင္းေနေက်ာ္ဝင္း (ဒု-ဗုိလ္မႉးႀကီးေက်ာ္ဝင္း ၏သား)
၄၇၁။ေဒၚမူမူဝင္း (ဝန္ႀကီးဗုိလ္မႉးခ်ဳပ္သိန္းေဇာ္ ၏ဇနီး)
၄၇၂။ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ျမဝင္း
၄၇၃။ဗုိလ္ခ်ဳပ္ျမဝင္း (ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌါန)
၄၇၄။ဒု-ဗိုလ္မႉးႀကီးျမဝင္း
၄၇၅။ေဒၚျမျမဝင္း (ဒု-ဝန္ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္သိန္းထြန္း၏ဇနီး)
၄၇၆။ဗုိလ္မႉးခ်ဳပ္ေနဝင္း (ဇနီး ေဒၚနန္းေအးျမ)
၄၇၇။ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္း
၄၇၈။ေဒၚနီနီဝင္း (ဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေ႒းဦး၏ဇနီး)
၄၇၉။ေဒၚႏြယ္ႏြယ္ဝင္း (ဗုိလ္ခ်ဳပ္သန္းေ႒း ၏ဇနီး)
၄၈၀။ဦးဥာဏ္ဝင္း (ဝန္ႀကီး ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌါန - ဇနီး ေဒၚျမင့္ျမင့္စိုး)
၄၈၁။ေဒၚစန္းစပါယ္ဝင္း (ေဒါက္တာဘုန္းျမင့္ထြန္း(ဒု-ဗိုလ္မႉးႀကီးေက်ာ္ဝင္း၏သား)၏ဇနီး)
၄၈၂။ေဒၚစန္းသီတာဝင္း (ဦးညီညီေအာင္(ဒု-ဗိုလ္မႉးႀကီးေက်ာ္ဝင္း ၏သား) ၏ဇနီး)
၄၈၃။ဗိုလ္မႉခ်ဳပ္စုိးဝင္း
၄၈၄။ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္သက္ႏုိင္ဝင္း
၄၈၅။ေဒၚသီတာဝင္း (ဒု-ဝန္ႀကီး ဗုိလ္မႉးႀကီးသိန္းေဆြ၏ဇနီး)
၄၈၆။ဗုိလ္မႉးခ်ဳပ္ေဇာ္ဝင္း
၄၈၇။ဦးေဇာ္ဝင္း (ဇနီး ေဒၚႏြယ္နီစန္း)
၄၈၈။ရဲမႉးခ်ဳပ္ ေဇာ္ဝင္း
၄၈၉။ဒု-ဗိုလ္မႉးႀကီးေဇာ္ဝင္း
၄၉၀။ဗိုလ္မႉးေဇာ္ၿဖိဳးဝင္း (တာဝန္က် ဒါ႐ိုက္တာ-ျပည္ပပို႔ကုန္ဌါန-ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီး ဌါန - ဇနီး ေဒၚသႏၱာေရႊ (ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊ ၏သမီး))
၄၉၁။ဒု-ဗိုလ္မႉးႀကီးေနဝင္း (ဌါနဆိုင္ရာ -မန္ေနဂ်င္းဒါ႐ိုက္တာ -ျမဝတီ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး)
၄၉၂။ေဒၚလြင္ယမင္း (ဗုိလ္မႉးခ်ဳပ္ေဝလြင္ ၏သမီး)
၄၉၃။ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ဇင္ေယာ္ ( ဇနီး ေဒၚခင္သီရိ)
၄၉၄။ေဒၚျမင့္ျမင့္ရီ (ေဒၚရီရီျမင့္) (ဝန္ႀကီး ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္သူရေအာင္ကို ၏ဇနီး)
၄၉၅။ေဒၚႏုႏုရီ (ဗိုလ္မႉးႀကီးျမင့္ေအာင္ ၏ဇနီး)
၄၉၆။ေဒၚစန္းစန္းရီ (ဒု-ဗိုလ္မႉးႀကီးေက်ာ္ဝင္း ၏ဇနီး)
၄၉၇။ေဒၚစန္းစန္းရီ (စူပါဝမ္း ကုမၸဏီအုပ္စု- အစိုးရ၏အက်ိဳးစီးပြါးအတြက္ေဆာင္ရြက္ေပးေနသူ )
၄၉၈။ေဒၚစန္းစန္းရီ (ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္ေအး ၏ဇနီး)
၄၉၉။ေဒၚေထြးရီ (ေဒၚေထြးေထြးရီ) (ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္သိန္း ၏ဇနီး)
၅၀၀။ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ရီ (ဇနီး ေဒၚခင္ေမစိုး)
၅၀၁။ေဒၚခင္ခင္ရီ (ဝန္ႀကီးဦးေအာင္ေသာင္း၏ဇနီး)
၅၀၂။ေဒၚစိုးဝတ္ရည္ (ဒု-ဝန္ႀကီးဗိုလ္ႉးခ်ဳပ္သန္းေ႒း၏ဇနီး)
၅၀၃။ဦးျပည့္ၿဖိဳးေတဇ (ဦးေတဇ(အစိုးရ၏အက်ိဳးစီးပြါးအတြက္ေဆာင္ရြက္ေပးေနသူ )၏သား)
၅၀၄။ဦးေတဇ ( မန္ေနဂ်င္းဒါ႐ိုက္တာ ထူးကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးႏွင့္ ထူးေဆာက္လုပ္ေရး ကုမၸဏီ- အစိုးရ၏အက်ိဳးစီးပြါးအတြက္ေဆာင္ရြက္ေပးေနသူ - ဇနီး ေဒၚသီတာေဇာ္၊ သား ဦးျပည့္ၿဖိဳးေတဇ၊ အစ္ကို ဦးသီဟ၊ အေဖ ဦးျမင့္ေဆြ၊ အေမ ေဒၚအုန္း)
၅၀၅။ဒု-ဗိုလ္မႉးႀကီးေအာင္ေက်ာ္ေဇာ
၅၀၆။ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ေဇာ္ (ဇနီး -ေဒၚခင္ၿပံဳးဝင္း၊ သား ဦးၾကည္သာခင္ေဇာ္၊ သမီး ဆုခင္ေဇာ္)
၅၀၇။ဦးၾကည္သာခင္ေဇာ္ (ဒု-ဗိုလ္မႉးႀကီးေအာင္ေက်ာ္ေဇာ-၏သား)
၅၀၈။ေဒၚဆုခင္ေဇာ္ (ဒု-ဗိုလ္မႉးႀကီးေအာင္ေက်ာ္ေဇာ- ၏သမီး)
၅၀၉။ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္သိန္းေဇာ္ (ဝန္ႀကီး -ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ေၾကးနန္းဝန္ႀကီးဌာန -ဇနီး ေဒၚမူမူဝင္း)
၅၁၀။ေဒၚသီတာေဇာ္ (ဦးေတဇ (အစိုးရ၏အက်ိဳးစီးပြါးအတြက္ေဆာင္ရြက္ေပးေနသူ )-၏ဇနီး၊ အေဖ ဦးေဇာ္ညႊန္႔ (ကြယ္လြန္)၊ အေမ ေဒၚထူး(ကြယ္လြန္)၏သမီး
၅၁၁။ဗိုလ္မႉးႀကီးသူရိန္ေဇာ္ (ဒု-ဝန္ႀကီး အမ်ိဳးသားစီးပြါးတုိးတက္ေရးႏွင့္ ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌါန ၊ ဇနီး-ေဒၚတင္အုန္းျမင့္)
၅၁၂။ဦးရီဘုန္းေဇာ္ (ဝန္ႀကီးဗိုလ္ခ်ဳပ္စုိးႏုိင္၏သား)
၅၁၃။ဦးေဇာ္ေဇာ္ (မန္ေနဂ်င္းဒါ႐ိုက္တာ-မက္စ္ျမန္မာကုမၸဏီလီမီတက္ -ဇနီး ေဒၚေ႒းေ႒းခုိင္)
၅၁၄။ေဒၚႏြယ္အိအိဇင္ (ဦးေက်ာ္သီဟ (ဗိုလ္ခ်ဳပ္အုန္းျမင့္ (အစိုးရ၏အက်ိဳးစီးပြါးအတြက္ေဆာင္ ရြက္ေပး ေနသူ) ၏သား)
၅၁၅။ဗိုလ္မႉးႀကီးသန္႔ဇင္ (အၿငိမ္းစား) (Managing Director at Myanmar Land and Development )

0 comments: