ခဏေလး ေစာင့္ေပးပါ......
 • Share this
 • Sumbit to Digg
 • Sumbit to StumbleUpon
 • Sumbit to Delicious
 • Sumbit to Technorati
 • Sumbit to Reddit
 • Sumbit to Mixx
 • Sumbit to Twitter
 • Sumbit to Furl
 • Sumbit to Design Float
 • Sumbit to Blinklist
 • Sumbit to Yahoo Buzz
 • Sumbit to Google Bookmarks

၃၀၁။ေဒၚအိႏွင္းပြင့္ (ခရစၥဘဲလားေအာင္) (ဒဂံုဦးဝင္းေအာင္ ဒါ႐ိုက္တာ Plam Beach Resort -ေငြေဆာင္-အစိုးရ၏အက်ိဳးစီးပြါးအတြက္ေဆာင္ရြက္ေပးေနသူ၏သမီး)
၃၀၂။ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ရာျပည့္
၃၀၃။ေဒၚနန္းေမာက္ေလာဝ္ဆုိင္ (ဆုိင္နန္ေမာက္လား) (ဦးေက်ာ္ဝင္း အစိုးရ၏အက်ိဳးစီးပြါးအ တြက္ေဆာင္ရြက္ေပးေနသူ၏ဇနီး)
၃၀၄။ဗိုလ္မႉးႀကီးေအာင္ဆန္း (မန္ေနဂ်င္းဒါ႐ိုက္တာ-ဆင္မင္းဘိလပ္ေျမစက္)
၃၀၅။ေဒၚေက်ာ့ေက်ာ့စန္း (ဗုိလ္မႉးခ်ဳပ္ေမာင္ရွိန္း ၏ဇနီး)
၃၀၆။ေဒၚျမျမစန္း (ဒု-ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေမာင္ေအး ၏ဇနီး)
၃၀၇။ေဒၚႏြယ္နီစန္း (ဦးေဇာ္ဝင္း ၏ဇနီး)
၃၀၈။ေဒၚစန္းစန္း (ဝန္ႀကီးဗုိလ္မႉးခ်ဳပ္အုန္းျမင့္၏ဇနီး)
၃၀၉။ေဒၚဆုဆုစႏၵီ (ဦးေအာင္ေက်ာ္စုိး(ဝန္ႀကီးဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္သူရျမင့္ေမာင္၏သား)၏ဇနီး
၃၁၀။ေဒါက္တာခင္ဝင္းစိန္ (ဦးႀကိဳင္ဆန္းေရႊ (ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊ ၏သား)၏ ဇနီး
၃၁၁။ေဒၚေမၾကည္စိန္(ဝန္ႀကီးဦးေသာင္း၏ဇနီး)
၃၁၂။ေဒၚျမျမစိန္ (ဗိုလ္ခ်ဳပ္လြန္းေမာင္ ၏ဇနီး)
၃၁၃။ေဒၚနန္းျမင့္စိန္ (ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္သူရေမာင္နီ ၏ဇနီး)
၃၁၄။ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္သန္းစိန္ (ဇနီး ေဒၚ႐ိုစီျမသန္း)
၃၁၅။ဒု-ဗိုလ္မႉးႀကီးသိန္းစိန္ (ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဇနီး ေဒၚခင္ခင္ဝင္း)
၃၁၆။ေဒၚတင္စိန္ (ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ဆန္းထြန္း ၏ဇနီး)
၃၁၇။ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ဝင္းစိန္ (ဒုဝန္ႀကီး လူဝင္မႈႀကီးႀကပ္ေရးႏွင့္ လူအင္အားတုိးတက္ေရးဝန္ႀကီးဌါန- ဇနီး ေဒၚေဝေဝလင္း
၃၁၈။ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေမာင္ရွိန္း (ဇနီး ေဒၚေက်ာ့ေက်ာ့စန္း)
၃၁၉။ဒု-ဗုိလ္မးႀကီး ဝင္းရွိန္း (ေရ)
၃၂၀။ဗိုလ္မႉးႀကီးသန္႔ရွင္း
၃၂၁။ေဒါက္တာထြန္းရွင္ (အစိုးရ၏အက်ိဳးစီးပြါးအတြက္ေဆာင္ရြက္ေပးေနသူ)
၃၂၂။ေဒၚေအးေအးသစ္ေဆြ (ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊ ၏သမီး)
၃၂၃။ေဒၚေဒဝါေရႊ (ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊ ၏သမီး)
၃၂၄။ဗိုလ္ခ်ဳပ္လွေရႊ
၃၂၅။ဗုိလ္ခ်ဳပ္လွျမင့္ေရႊ
၃၂၆။ဦးခင္ေရႊ (ေဇကမၻာကုမၸဏီ-အစိုးရ၏အက်ိဳးစီးပြါးအတြက္ေဆာင္ရြက္ ေပးေနသူ- ဇနီး ေဒၚစန္းစန္းၾကြယ္၊သား ဦးေဇသီဟ၊ သမီီး-ေဒၚေဇဇင္လတ္)
၃၂၇။ေဒၚခင္ၿပံဳးေရႊ (ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊ ၏သမီး)
၃၂၈။ဦးႀကိဳင္ဆန္းေရႊ (Owner of J’s Donuts-ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊ ၏သား၊ ဇနီး ေဒါက္တာ ခင္ဝင္းစိန္)
၃၂၉။ေဒၚၾကည္ၾကည္ေရႊ (ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊ ၏သမီး)
၃၃၀။ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊ (ဇနီး ေဒၚႀကိဳင္ႀကိဳင္၊ သားမ်ား ဦးထြန္းႏုိင္ေရႊ၊ ဦးႀကိဳင္ဆန္းေရႊ၊ ဦးသန္႔ေဇာ္ေရႊ၊ သမီးမ်ား ေဒၚသႏၱာေရႊ၊ ေဒၚခင္ၿပံဳးေရႊ၊ ေဒၚေအးေအးသစ္ေရႊ၊ ေဒၚေဒဝါေရႊ၊ ေဒၚၾကည္ၾကည္ေရႊ
၃၃၁။ေဒၚသႏၱာေရႊ (ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊ ၏သမီး) ဗိုလ္မႉး ေဇာ္ၿဖိဳးဝင္း ၏ဇနီး
၃၃၂။ဦးသန္႔ေဇာ္ေရႊ (ေမာင္ေမာင္) (ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊ ၏သား)
၃၃၃။ဦးတင္ေမာင္ေရႊ (Deputy Director General, Hotels and Tourism Directorate )
၃၃၄။ဦးထြန္းႏုိင္ေရႊ (ထြန္းထြန္းႏုိင္) (ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊ ၏သား၊ ဇနီး ေဒၚခင္သႏၱာ)
၃၃၅။ရဲမႉးခ်ဳပ္ခင္ေမာင္စည္
၃၃၆။ေဒၚခင္သန္႔စင္ (ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမင့္လိႈင္ ၏ဇနီး)
၃၃၇။ဦးဥကၠာဆန္းဆင့္ (ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဆန္းဆင့္ ၏သား)
၃၃၈။ဦးေအာင္ေက်ာ္စိုး (ဝန္ႀကီးဗုိလ္မႉးခ်ဳပ္သူရျမင့္ေမာင္၏သား၊ ဇနီး ေဒၚဆုဆုစႏၵီု)
၃၃၉။ဦးခင္ေမာင္စိုး
၃၄၀။ေဒၚခင္ျမစိုး (ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ရီ ၏ဇနီး)
၃၄၁။ဦးေက်ာ္စိုး (ဒုဝန္ႀကီး-သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌါန)
၃၄၂။ဦးေက်ာ္ျမတ္စိုး (ဝန္ႀကီးဦးစုိးသာ၏သား၊ ဇနီး ေဒၚေဝေဝေလး)
၃၄၃။ဗုိလ္မႉးခ်ဳပ္ျမင့္စိုး
၃၄၄။ဗုိလ္မႉးခ်ဳပ္ျမင့္စိုး
၃၄၅။ေဒၚျမင့္ျမင့္စိုး (ဝန္ႀကီးဦးဥာဏ္ဝင္း၏ဇနီး)
၃၄၆။ဦးေနစုိး (ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္စိုးဝင္း(ကြယ္လြန္) ၏သား၊ အစိုးရ၏အက်ိဳးစီးပြါးအတြက္ေဆာင္ ရြက္ ေပးေနသူ)
၃၄၇။ေဒါက္တာပိုင္စိုး (ဒုဝန္ႀကီး- က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌါန ၊ ဇနီး ေဒၚခင္မာ ေဆြ)
၃၄၈။ဦးသိန္းစိုး (Deputy Chief Justice - အစိုးရ၏အက်ိဳးစီးပြါးအတြက္ေဆာင္ရြက္ေပးေနသူ)
၃၄၉။ေဒၚသိမ့္သိမ့္စိုး (ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္စိုးဝင္း(ကြယ္လြန္) ၏သမီး၊ အစိုးရ၏အက်ိဳးစီးပြါးအတြက္ ေဆာင္ ရြက္ေပးေနသူ)
၃၅၀။ဗိုလ္ခ်ဳပ္တင္စိုး (ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌါန )
၃၅၁။ေဒၚစဝ္ႏြမ္ခြန္ဆန္ (ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကိုကို ၏ဇနီး)
၃၅၂။ဒုဗုိလ္မႉးႀကီးခ်စ္ေဆြ (အၿငိမ္းစား) (ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႔ဝင္-ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ စီးပြါးေရးဦး ပိုင္လီမိတက္)
၃၅၃။ေဒၚအိသက္သက္ေဆြ (ဝန္ႀကီးဗုိလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္ေဆြ၏သမီး)
၃၅၄။ဗုိလ္မႉးႀကီးလွသိန္းေဆြ (ဒုဝန္ႀကီး ဘ႑ေရးဝန္ႀကီးဌါန-ဇနီး ေဒၚသီတာဝင္း)
၃၅၅။ဦးေကာင္းေက်ာ္ေဆြ (ဝန္ႀကီးဗုိလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္ေဆြ၏သား)
၃၅၆။ေဒၚခင္မာေဆြ (ဒုဝန္ႀကီးေဒါက္တာပိုင္စုိး၏ဇနီး)
၃၅၇။ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေက်ာ္ေဆြ
၃၅၈။ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေက်ာ္ေဆြ
၃၅၉။ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္ေဆြ (ဝန္ႀကီး- လူဝင္မႈႀကီးႀကပ္ေရးႏွင့္ လူအင္အားဝန္ႀကီးဌါန ဇနီး ေဒၚတင္တင္ႏြယ္၊ သား ဦးေကာင္းေက်ာ္ေဆြ၊ သမီး ေဒၚအိသက္သက္ေဆြ)
၃၆၀။ဒုဗုိလ္မႉးႀကီးျမင့္ေဆြ (ဇနီး ေဒၚခင္သက္ေ႒း)
၃၆၁။ေဒၚႏုႏုေဆြ (ဗိုလ္ခ်ဳပ္အုန္းျမင့္ ၏ဇနီး)
၃၆၂။ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ဘုန္းေဆြ (ဒုဝန္ႀကီး- အုိးအိမ္ဝန္ႀကီးဌါနဇနီး ေဒၚစန္းစန္းေဝ)
၃၆၃။ေဒၚဆုမြန္ေဆြ (ဦးရဲမင္း (ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္တင့္ေဆြ ၏သား) ၏ဇနီး)
၃၆၄။ဗိုလ္ခ်ဳပ္သိန္းေဆြ (ဝန္ႀကီး- သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီးဌါန -ဇနီး ေဒၚျမသိဂၤ ီ)
၃၆၅။ေဒၚသက္သက္ေဆြ (ဝန္ႀကီးဦးေအာင္ၾကည္၏ဇနီး)
၃၆၆။ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္သူရသက္ေဆြ
၃၆၇။ဗုိလ္မႉးခ်ဳပ္တင့္ေဆြ (ဇနီး ေဒၚခင္ေသာင္း၊ သား ရဲမင္း)
၃၆၈။ဦးတင့္ေဆြ
၃၆၉။ဦးတင့္ေဆြ (ဒုဝန္ႀကီး-ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌါန )
၃၇၀။ဗိုလ္မႉးႀကီးဝင္းတီ
၃၇၁။ဦးေအာင္စုိးသာ (ဝန္ႀကီးဦးစိုးသာ၏သား)
၃၇၂။ဦးစိုးသာ (ဝန္ႀကီး အမ်ိဳးသားစီးပြါးတုိးတက္ေရးႏွင့္ ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌါန- ဇနီး ေဒၚၾကဴၾကဴဝင္း၊ သား ဦးေက်ာ္ျမတ္စိုး၊ ဦးေအာင္စုိးသာ)
၃၇၃။ဒုဗိုလ္မႉးႀကီးခင္ေမာင္သန္း (ဇနီး ေဒၚမာလာတင့္)
၃၇၄။ေဒၚျမသန္း (ဒု-ဝန္ႀကီး ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ျမင့္သိန္း၏ဇနီး)
၃၇၅။ဦးေဖသန္း (ဒု-ဝန္ႀကီး-သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီးဌါန-မီးရထား-ဇနီး ေဒၚခ်ိဳခ်ိဳထြန္း)
၃၇၆။ေဒၚ႐ိုစီျမသန္း (ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္သန္းစိန္ ၏ဇနီး)
၃၇၇။ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ဝင္းသန္း
၃၇၈။ေဒၚခင္သႏၱာ (ဦးထြန္းႏုိင္ေရႊ (ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊ ၏သား)၏ ဇနီး
၃၇၉။ေဒၚခင္ႏွင္းသႏၱာ (ဦးေအာင္သက္မန္း (ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသူရေရႊမန္း ၏သား)၏ဇနီး
၃၈၀။ေဒၚေဝေဝသာ (ဝန္ႀကီးဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္မင္း၏ဇနီး)
၃၈၁။ဦးေသာင္း (ဝန္ႀကီး သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌါန၊ ဇနီး ေဒၚေမၾကည္စိန္၊ သား ဦးေအာင္ၾကည္)
၃၈၂။ဦးေအာင္ေသာင္း (ဝန္ႀကီး စက္မႈ (၁) ဝန္ႀကီးဌါန ၊ ဇနီး ေဒၚခင္ခင္ရီ၊ သားမ်ား-ဦးေနေအာင္၊ ဗိုလ္မႉးျပည္ေအာင္၊ ဗိုလ္မႉးမုိးေအာင္၊ သမီးမ်ား-ေဒါက္တာ သုနႏၵာေအာင္၊ ေဒၚခင္ငုရည္ၿဖိဳး၊ ေဒၚေအးျမတ္ပိုေအာင္)
၃၈၃။ေဒၚခင္ေသာင္း (ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္တင့္ေဆြ ၏ဇနီး)
၃၈၄။ဗိုလ္မႉးျမေသာင္း
၃၈၅။ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္သူရစိန္ေသာင္း
၃၈၆။ေဒၚနီလာေသာ္ ( ဝန္ႀကီးပါေမာကၡေဒါက္တာေက်ာ္ျမင့္၏ဇနီး)
၃၈၇။ဒု-ဗုိလ္မႉးႀကီးတင္ေသာ္
၃၈၈။ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္သိန္း (ဇနီး ေဒၚေထြးရီ)
၃၈၉။ဗိုလ္ခ်ဳပ္လွေအာင္သိန္း
၃၉၀။ဦးေက်ာ္သိန္း (ထူးထေရးဒင္း- အစိုးရ၏အက်ိဳးစီးပြါးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးေနသူ)
၃၉၁။ေဒၚမာလာသိန္း (ဒု-ဝန္ႀကီးမ်ိဳးညႊန္႔၏ဇနီး)
၃၉၂။ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္သိန္း (ဝန္ႀကီး Livestock and Fisheries -ဇနီး ေဒၚျမင့္ျမင့္ေအး၊ သား ဦးမင္းသိန္း)
၃၉၃။ဦးမင္းသိန္း (ကိုေပါက္) (ဝန္ႀကီး ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္သိန္း၏သား)
၃၉၄။ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ျမင့္သိန္း (ဒု-ဝန္ႀကီး ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌါန ၊ ဇနီး-ေဒၚျမသန္း)
၃၉၅။ဦးျမင့္သိန္း ( အစိုးရ၏အက်ိဳးစီးပြါးအတြက္ေဆာင္ရြက္ေပးေနသူ)
၃၉၆။ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္မ်ိဳးျမင့္သိန္း
၃၉၇။ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေငြသိန္း
၃၉၈။ဒု-ဗိုလ္မႉးႀကီးစိုးသိန္း(ေရ) (ဇနီး ေဒၚခင္ေအးၾကင္၊ သား-ဦးေအးခ်မ္း၊ သမီး-ေဒၚရည္မြန္ေအး၊ ေဒၚသီတာေအး)
၃၉၉။ဦးစုိးသိန္း
၄၀၀။ဦးသန္႔ဇင္သိန္း

0 comments: